PAGER

Om PAGER

Titel: Analyse af personlige genomiske forandringer hos patienter med blærekræft

Formål: Dette projekts formål er vha. ”Next Generation Sequencing” (NGS) at identificere mutationer og genomiske ændringer i arvemassen i tumorer fra patienter med blærekræft. Ændringerne vil blive anvendt som patient-specifikke markører til at følge sygdomsudviklingen over tid. De specifikke formål med projektet er:

  1. Identifikation af markører til test af blod- og urinprøver hos patienter med tidlige stadier af blærekræft
  2. Identifikation af markører til test af blod- og urinprøver hos patienter med blærekræft behandlet med kemoterapi inden operativ fjernelse af blæren
  3. Identifikation af markører til test af blod- og urinprøver hos patienter med metastatisk blærekræft behandlet med kemoterapi eller anden medicinsk kræftbehandling

Vi vil belyse om det er muligt at identificere sygdomstilbagefald og sygdomsforværring på et tidligere tidspunkt vha. urin og blodprøver, og dermed forbedre overlevelsen for patienter med blærekræft.

Yderligere vil vi undersøge om vi vha. personlige biomarkører kan undgå gentagne kikkertundersøgelser af blæren, og dermed spare patienterne for smerter og bivirkninger ved dette, samt spare store udgifter forbundet med de nuværende kontrolundersøgelser.

Desuden vil vi med projektet belyse om vi kan identificere spredning af sygdommen på et tidligere tidspunkt. Dermed vil man kunne igangsætte medicinsk kræftbehandling på et tidligere tidspunkt, hvilket forhåbentligt vil kunne forbedre patienternes overlevelse.

Endeligt vil måling af behandlingseffektivitet kunne sikre at patienterne tilbydes den mest relevante behandling.    

 

Forsøgspersoner: Vi ønsker at inkludere op til 150 patienter i del 1 samt 500 patienter i alt i del 2 og 3.

Inklusionskriterier: Patienter som er diagnosticeret med ikke-muskelinvasiv blærekræft. 

Eksklusionskriterier: patienter som tidligere er diagnosticeret med muskelinvasiv blærekræft. Patienter som tidligere har modtaget kemoterapi eller anden medicinsk kræftbehandling for avanceret metastatisk blærekræft.

Metode: Vi vil benytte genom-sekventering (NGS) til bestemmelse af genomiske ændringer og mutationer i patienternes tumorer. Disse forandringer vil blive målt i DNA fra blod og urinprøver fra patienterne vha. PCR analyser eller NGS baserede analyser. Projektet indeholder bl.a. data fra en forskningsbiobank. 

Status: Inkluderer

Center: Aarhus Universitetshospital. Alle deltagere tilbydes i forbindelse med besøg på Urinvejskirurgi eller Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital information om projektet og evt. inklusion ved skriftligt samtykke til projektet.

Styregruppe:

Jørgen Bjerggaard Jensen, Urinvejskirurgisk afdeling, Aarhus Universitetshospital

Lars Dyrskjøt, Molekylær medicinsk afdeling, Aarhus Universitetshospital

Karin Birkenkamp-Demtröder, Molekylær medicinsk afdeling, Aarhus Universitetshospital

Mads Agerbæk, Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital 

 

Kontakt:

Projektsygeplejerske Tine Christiansen

mail: tinechti@rm.dk

telefon: + 45 30 91 54 59

Kontakt

Projektsygeplejerske
Tine Christiansen
TINECHTI@rm.dk