Join us

Information for Danish medical students and future Danish phd students

Medicinstuderende

BLACREST tilbyder forskning både som det individuelle forløb med forskningsforløb, specialeskrivning eller forskningsår. Hos os vil du blive tilknyttet en hovedvejleder samt en eller flere PhD-studerende, med daglig kontakt og vejledning.

Læs mere om de forskellige muligheder på AUs hjemmeside:

 

Kontakt os endelig hvis du vil høre mere!

Kommende PhD studerende?

Har du har interesse indenfor urologi og ønsker at kombinere dette med en forskerkarriere? Hvis du har mod på at gennemføre en forskeruddannelse som PhD-studerende kan du forvente en forskningsenhed med stort engagement og enorm interesse for urinvejskirurgi ved BLACREST. Vi samarbejde bredt i både faggrupper, afdelinger, hospitaler og lande. 

Vi har flere ideer og emner til forskningsemnet, men du er meget velkommen til at komme med egne ideer også. Vi forventer at du i samarbejde med vejledere og projektpersonale selv udfærdiger forskningsspørgsmål og protokol som en del af din uddannelse. 

Se om nuværende PhD-projekter her

Praktiske informationer fra ph.d.-skolen findes her

Størstedelen af vores PhD-studerende starter deres karriere hos os, gennem vores BLACREST Boot Camp.

BLACREST Boot Camp er et intensivt, 3-døgns internat, hvor du introduceres og instrueres i relevante forskningstekniske redskaber kombineret med øvelser i stresshåndtering, samarbejde og strategi.

Målet med Boot Camp’en er at udvælge relevante kandidater til et efterfølgende PhD-forløb inden for klinisk blærecancerforskning under Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet.

Deltagelse i BLACREST Boot Camp er gratis, men forudsætter opfyldelse af nedenstående krav:

  • Du er yngre læge eller medicinstuderende på 9.-12. semester.
  • Du er godkendt til at søge via 1. og 2. selektion (se vores hjemmeside for nærmere information).

Tidligere erfaring med forskning er ikke et krav.

Der er ansøgningsfrist én gang årligt 1. oktober mhp. plads på det kommende års BootCamp. 

Opslag med mere information om ansøgningsprocessen kommer på denne hjemmeside omkring 1. juni hvert år her

Kontakt os, hvis du vil høre mere.