GREENBLADDER

Om Greenbladder

Titel: Tidlig opsporing af kræft i urinblæren ved indbyggere i Grønland vha. en følsom urinmarkør og mobil kikkertundersøgelse

Formål: Formålet med studiet er at tilbyde lokale screeninger til alle voksne personer over 40 år i Grønland for kræft i urinblæren vha. af en urinmarkør. Urinmarkøren anvendes ligeledes til lokale og regelmæssige opfølgninger af personer diagnosticeret med kræft i urinblæren. Med den tidligere opsporing, lokale screeninger og opfølgning sigter vi mod at forbedre den nuværende overdødelighed af personer med kræft i urinblæren i Grønland.

Metode: Screeningsbesøget tilbydes til alle grønlandske beboere over 40 år, bosat i eller i nærheden af en af de 12 byer markeret med orange og grønt på kortet. Screeningsbesøget kommer bl.a. til at bestå af en samtale med fokus på eventuelle vandladningsgener, et spørgeskema og en urinprøve.

Beboerne kan høre om mere om screeningsbesøget via en informationsvideo, der vil blive delt på de sociale medier i Grønland. Derudover vil der informeres om projektet i ugeaviser og de lokale nyheder med studieteamets kontaktoplysninger. Første kontakt vil foregå på de lokale sygehuse og sundhedshuse, hvor beboerne vil blive tilbudt Grønlandsk tolk ved behov.

Status: Vi er i fuld gang med planlægningen. Vi regner med at kunne starte op i foråret 2023 og gennemføre vores tilbud om screening i løbet af 2023-24 i alle byer markeret med orange og grøn på kortet. Du vil i løbet af 2023 kunne følge med i vores rute og formodede datoer for ophold i de forskellige byer.

Kontakt

Ønsker du at blive tilmeldt vores mailingliste for nyheder, så send en mail til projektsygeplejerske Tine Maria Christiansen på tinechti@rm.dk

Opstart?

Vi forventer at starte projektet op i marts 2023