Information on the next bootcamp 2023!

INSTRUCTIONS FOR APPLICATION FOR BLACREST BOOTCAMP 2023

BLACREST Boot Camp er et intensivt, 3-døgns internat, hvor du introduceres og instrueres i relevante forskningstekniske redskaber kombineret med øvelser i stresshåndtering, samarbejde og strategi.

Målet med Boot Camp’en er at udvælge relevante kandidater til et efterfølgende PhD-forløb inden for klinisk blærecancerforskning under Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet.

Deltagelse i BLACREST Boot Camp er gratis, men forudsætter opfyldelse af nedenstående krav:

  • Du er yngre læge eller medicinstuderende, der har gennemført minimum 8. semester på ansøgningstidspunktet
  • Du er godkendt til at deltage via 1. og 2. selektion (se nedenfor)

Tidligere erfaring med forskning er ikke et krav.

 

Optagelses-proces:

  • 1. selektion: Skriv en kort motiveret ansøgning og indsend til flg. mail-adresse: AUH.BLACREST@RM.DK senest 1. oktober 2022 kl 1200.

Emnet for din mail skal være: ”BLACREST 2023”.

Ansøgningen skal indeholde relevante oplysninger om dig selv samt en motivation for at søge ind på Boot Camp’en og må maksimalt fylde én side i pdf-format.

Ansøgninger, der ikke opfylder disse formalia, kasseres umiddelbart uden yderligere begrundelse. Øvrige ansøgere modtager efterfølgende besked om evt. godkendelse til at gå videre til 2. selektion.

  • 2. selektion: Medio oktober udsendes fiktivt patientmateriale mhp udformning af en kasuistik. Øvrige instruktioner medfølger.

Efter en samlet vurdering af ansøgning, kasuistik og opfølgende personligt interview, udvælges maksimalt fire deltagere til 3. selektion i form af BLACREST Boot Camp 2023. Nærmere information om denne udsendes til godkendte aspiranter i november 2022.

 

Tidspunkt for Boot Camp:      

Tirsdag d. 31. januar 2023 sidst på eftermiddagen (afgang Aarhus) til fredag d. 3. februar 2022 om eftermiddagen (hjemkomst Aarhus).

Vi ser frem til din ansøgning!