Nu kan du ansøge om plads på næste BLACREST Boot Camp!

BLACREST Boot Camp 2022

Deadline for ansøgning 1. oktober 2021

  • Har du intentioner om at blive en del af det bedste skærende speciale? – Og ønsker du at kombinere dette med en forskerkarriere?
  • Ønsker du at hellige arbejdslivet til grænsefladen mellem klinisk forskning, patientkontakt og produktion?

Så opfordres du hermed til at søge om optagelse på BLACREST Boot Camp 2022.

BLACREST Boot Camp 2022 er et intensivt, 3-døgns internat, hvor du introduceres og instrueres i relevante forskningstekniske redskaber kombineret med øvelser i stresshåndtering, samarbejde og strategi.

Målet med Boot Camp’en er at udvælge relevante kandidater til et efterfølgende PhD-forløb inden for klinisk blærecancerforskning under Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet.

Deltagelse i BLACREST Boot Camp er gratis, men forudsætter opfyldelse af nedenstående krav:

  • Du er yngre læge eller medicinstuderende på 9.-12. semester
  • Du er godkendt til at søge via 1. og 2. selektion (se vores hjemmeside for nærmere information).

Tidligere erfaring med forskning er ikke et krav.

Optagelses-proces:
  • 1. Selektion: Skriv en kort motiveret ansøgning og indsend til flg. mail-adresse: AUH.BLACREST@RM.DK senest 1. oktober 2021 kl 1200. Emnet for din mail skal være: ”BLACREST 2022”. Ansøgningen skal indeholde relevante oplysninger om dig selv samt en motivation for at søge ind på Boot Camp’en og må maksimalt fylde én side i alt som fremsendes i pdf-format. Primo oktober udsendes i besked om evt. godkendelse til at gå videre til 2. selektion.
  • 2. Selektion: Godkendte ansøgere fra 1. selektion tilsendes fiktivt patientmateriale mhp udformning af en kasuistik. Øvrige instruktioner medfølger.
  • Efter en samlet vurdering af ansøgning, kasuistik og opfølgende personlige interviews, udvælges maksimalt fire deltagere til 3. selektion i form af BLACREST Boot Camp 2022. Nærmere information om denne udsendes til godkendte aspiranter i løbet af efteråret.

 

Tidspunkt for Boot Camp:

Afgang fra Aarhus tirsdag d. 1. februar 2022 (sen eftermiddag). Hjemkomst fredag d. 4. februar 2022.

Vi ser frem til din ansøgning!